Doel
Ambulante begeleiding kan worden gezien als een middel ter versterking van de zorgstructuur van een school.
Deze versterking kan gericht zijn op één leerling, maar kan daarnaast gevolgen hebben voor andere leerlingen, omdat individuele oplossingen soms ook op schoolniveau toepasbaar zijn.

Duur van de Ambulante begeleiding
Aan het einde van het begeleidingstraject wordt geëvalueerd. Conclusie kan zijn dat de begeleiding wordt afgerond, maar ook kan besloten worden tot het aanvragen van verlenging van de ambulante begeleiding. Hiervoor moet dan opnieuw een verzoek bij ons SWV Berseba worden ingediend door de intern begeleider. 

De maximale duur van een traject voor ambulante begeleiding is 1 jaar. Voor verdere informatie hierover verwijzen we u graag naar de website van AB Randstad: www.ab-randstad.nl