Logopedie

Op De Akker in Werkendam werkt Marieke Overduin als logopedist. Als een leerling in aanmerking komt voor logopedie kan dat op school plaatsvinden. Alle nieuwe leerlingen worden logopedisch gescreend. Hierbij worden een aantal aspecten van het spreken beoordeeld:

Spraak
Kan een kind alle letters goed en duidelijk uitspreken?

Taalvaardigheid
Kan een kind opdrachten goed begrijpen?
Kan hij/zij in goede zinnen spreken en kent hij/zij voldoende woorden?

Vloeiendheid
Is er sprake van haperen of stotteren?

Communicatie
Kan een kind voldoende oogcontact houden?
Is er sprake van een gemiddelde luisterhouding en een goed beurtgedrag?
Kan het kind een verhaal vertellen?

Stem
Is de stem van het kind helder of schor?
Is er sprake van stemmisbruik (bijvoorbeeld schreeuwen)?

Mondgedrag
Duimt het kind nog?
Is er sprake van open-mondgedrag (door de mond ademen)?
Is de mondmotoriek voldoende ontwikkeld?

De screeningsresultaten worden met de leerkracht besproken. Een verslag van de screening wordt meegegeven naar huis. Hierin wordt vermeld of uw kind in aanmerking komt voor logopedie. Als uw kind in aanmerking komt voor logopedie, krijgt uw kind 1 of 2 periodes logopedie, individueel of in een groepje. Tijdens een periode krijgt uw kind 1 of 2 keer per week logopedie.
 
Een deel van de oefeningen die we tijdens de logopedie doen wordt meegegeven naar huis, omdat herhaling nodig is om resultaat te kunnen verwachten.
 
Er wordt een hulpplan gemaakt, waarin beschreven wordt aan welke doelen we werken tijdens de logopedie en welke materialen we gebruiken. Twee keer per schooljaar wordt er een hulpplan gemaakt. De eerste wordt gemaakt in oktober, als alle nieuwe leerlingen gescreend en/of getest zijn.
In januari/februari (afhankelijk van de geplande zomervakantie) wordt geëvalueerd of de doelen van dit hulpplan behaald zijn en wordt, zo nodig, een nieuw hulpplan gemaakt.
Aan het einde van het schooljaar of aan het begin van het volgende schooljaar worden alle leerlingen die logopedie gehad hebben of op de controlelijst voor logopedie staan opnieuw logopedisch gescreend en/of getest.

Als u vragen heeft over uw kind betreffende  logopedie horen we dit graag:

Mw. M.H. Overduin: .m.overduin@deakkersbo.nl  (aanwezig op dinsdag en donderdag)
Powered by BasisOnline